West area of Tokyo (Tachikawa, Hachiohji, Machida, Fuchu, Kichijoji, Okutama, Oume)